پرسرعت و با منابع اختصاصی

پرسرعت و با منابع اختصاصی

هاست اختصاصی-پنل اول-هتزنر
660,000 تومان

ماهانه

 • Speed 300%
  VMEM 1G
  PMEM 2G
  IO 10MB/s
  IOPS 1024
  EP 200